Garantie beleid

Alle HYPER GOGO vallen onder onze 2-jarige, allesomvattende fabrieksgarantie voor de eigenaar tegen alle fabricagefouten. (Alle gratis accessoires vallen niet onder de garantieservice.)

GARANTIEPERIODE EN DOELGROEPVOORWAARDEN

De garantie wordt automatisch geregistreerd wanneer de eerste koper het product bestelt en vervolgens ontvangt in onze online winkel ( hypergogo.eu ) en is alleen van toepassing op de eerste koper.

Wat de garantieoverdracht betreft, kan de ebike-ontvanger alleen van de garantie profiteren als aan beide van deze voorwaarden is voldaan:

 • Het 2-jarige pakket is niet verlopen sinds de eerste eigenaar het heeft ontvangen;
 • De nieuwe eigenaar beschikt over de naam van de oorspronkelijke koper en het oorspronkelijke ordernummer.
  GEDEKTE PRODUCTEN

  HYPER GOGO zal elk onderdeel vervangen dat geacht wordt defect of beschadigd te zijn (inclusief schade opgelopen tijdens de verzending), behalve in geval van een gebruikersfout. De garantie dekt de vermelde producten en volgt de onderstaande voorwaarden:

  Kader

  HYPER GOGO frames worden gedekt door een vervangingsgarantie van 2 jaar.

  Deze garantie omvat alleen een vervangend frame. Arbeidskosten die verband houden met het overbrengen van onderdelen naar vervangende frames zijn niet inbegrepen. Een geautoriseerde HYPER GOGO servicevertegenwoordiger zal bepalen of het frame voldoet aan de vervangingsnorm.

  HYPER GOGO behoudt zich het recht voor om kras- en deukmateriaal te gebruiken bij het vervangen van een frame onder deze garantie. Framestijlen en/of kleuren die niet op voorraad zijn, kunnen naar goeddunken van HYPER GOGO worden vervangen door een compatibele stijl en/of kleur.

  Frameproblemen die van deze garantie zijn uitgesloten, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • Corrosie
  • Verfvervaging, krassen en stootsporen
  • Botsing schade
  • Niet-omkeerbare wijziging (zoals boren of lassen)
  • Kettingkast gemonteerd op het frame, indien van toepassing

  Batterijen

  HYPER GOGO batterijen worden gedekt door een pro rata garantie van 2 jaar.

  Tijdens de eerste twee dienstjaren – Een defecte batterij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen voor de klant. De garantieperiode voor een gerepareerde of vervangen batterij blijft ongewijzigd vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

  Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

  Batterijen kunnen alleen rechtstreeks door HYPER GOGO worden beoordeeld en defect worden bevonden.

  Deze beperkte garantie dekt niet:

  • Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, blootstelling aan chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
  • Defecten of schade veroorzaakt door eigen aanpassingen;
  • Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door HYPER GOGO;
  • Producten waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Gewone slijtage;
  • Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door HYPER GOGO voor de Producten ;
  • Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing van de Producten op een manier die afwijkt van de Montage-instructies of de Gebruikershandleiding;
  • Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook.

  Bovendien dekt deze beperkte garantie, met betrekking tot de batterij, geen defecten of schade die voortkomen uit de volgende handelingen of situaties:

  • Opladen met een batterijlader is niet bedoeld of geschikt voor gebruik met de batterij;
  • Een batterijlader verkeerd gebruiken;
  • Als een van de zegels op de batterij verbroken is of tekenen van manipulatie vertoont;
  • Als de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan de fiets waarvoor deze is gespecificeerd.

  Onderdelen en componenten

  Originele HYPER GOGO onderdelen en componenten worden gedekt door een beperkte garantie van 2 jaar. (Als er meer dan 14 dagen zijn verstreken sinds de datum van ontvangst van de fiets, zijn voor het vervangen van onderdelen binnen de garantieperiode verzendkosten nodig.)

  Deze beperkte garantie dekt niet:

  1. Onderdelen die aangetast zijn door corrosie als gevolg van blootstelling aan de elementen (vocht, hitte, enz.);
  2. Schade of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de esthetiek van het product;
  3. De garantie op het frame, vorken, stuur, zadelpen, zadel, remmen, verlichting, crankstel, pedalen, velgen, wielnaaf, freewheel, cassette, derailleur, motor, gaspedaal, controller, kabelboom, LCD, standaard, hardware slechts een week na ontvangst van de goederen verlengen. Onderdelen die na zeven dagen tijdens gebruik beschadigd raken, worden aan de klant in rekening gebracht;
  4. Arbeidskosten voor het vervangen of omwisselen van onderdelen;
  5. Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
  6. Krassen, deuken en cosmetische schade die niet zijn veroorzaakt door HYPER GOGO;
  7. Producten waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  8. Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door HYPER GOGO voor de Producten ;
  9. Defecten of schade veroorzaakt door onjuiste montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies of de gebruikershandleiding;
  10. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook.
  11. Gewone slijtage is niet het gevolg van defecten in vakmanschap of materialen. Slijtage kan worden beoordeeld door HYPER GOGO. Onderdelen die doorgaans niet gedekt zijn, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • Remblokken
  • Rotoren
  • spaken
  • Banden/binnenbanden
  • Kettingringen
  • Cassettes
  • Crankstel
  CLAIMSPROCES

  1. Garantieclaims

  Alle claims op deze garantie moeten worden ingediend via HYPER GOGO en ingediend bij support@hypergogo.eu. Bij elke garantieaanvraag moeten een aankoopbewijs en foto's of video's van het beschadigde product worden ingediend.

  HYPER GOGO zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video's van het beschadigde product te zien. Klanten moeten dit bewijs per e-mail verstrekken.

  Let op: HYPER GOGO biedt gratis componenten en vervangende onderdelen aan (hoewel verzendkosten niet zijn inbegrepen), en eventuele installatiekosten worden niet door HYPER GOGO gedekt zonder toestemming van het after-salesteam.

  2. Claims voor transportschade

  In zeldzame gevallen kan het ontvangen artikel beschadigd raken tijdens het transport. Als er transportschade optreedt, neem dan contact op met support@hypergogo.eu en bezorg ons een foto- of videobewijs.

  Geen enkele gratis accessoire komt in aanmerking voor vervanging of compensatie als deze tijdens het transport bekrast raakt.

  LET OP: Wij accepteren geen claims voor transportschade die meer dan 7 dagen na ontvangst van producten worden ingediend.